W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z możliwościami naszego systemu, przygotowaliśmy demonstracyjne parametry logowania. Zalogować się można z dwoma różnymi poziomami dostępu - jako pracownik zarządcy oraz jako właściciel lokalu mieszkalnego.

Zaloguj się jako pracownik zarządcy:

  • Nazwa użytkownika: demo_zarzadca
  • Hasło: demo_zarzadca

Zaloguj się jako właściciel lokalu:

  • Użytkownik: demo_lokal1
  • Hasło: demo_lokal1

...lub...

  • Użytkownik: demo_lokal2
  • Hasło: demo_lokal2