W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 2 » Dokumenty wspólnoty

W tym miejscu wyświetlane są dokumenty, udostępnione przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej a które dotyczą spraw związanych z całą wspólnotą mieszkaniową do której wybrany lokal przynależy. Analogicznie jak w przypadku dokumentów lokali, prezentowane są w sposób tabelaryczny (Rysunek 1) wg. dat opublikowania (najnowsze wyświetlane sa najwyżej). Dokumenty są udostępnione tylko do odczytu i jeżeli nawet zaistnieje możliwość ich edycji po pobraniu poprzez aktualnie zalogowanego właściciela lokalu, to zmiany te nie będą miały odzwierciedlenia w dokumentach znajdujących się w serwisie.

Rysunek 1 - sposób prezentacji dokumentów

Aby wyświetlić bądź zapisać udostępniony dokument na dysku, należy kliknąć na ikonę umieszczoną obok dokumentu (rysunek 2). W zależności od konfiguracji przeglądarki po stronie użytkownika, wyświetlony zostanie sam dokument bądź wyświetlony zostanie monit z prośbą o zapisanie dokumentu na dysku.

Rysunek 2