W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 2 » Ogłoszenia wspólnoty

System "Moja-Wspólnota" pozwala zarządcom wspólnot mieszkaniowych na stworzenie elektronicznej wersji tablicy ogłoszeń. Zamieszczane są w niej informacje, które w tradycyjny sposób mogą znajdować się w tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu na części wspólnej zarządzanej wpólnoty. Innymi słowy, informacje prezentowane w tej części systemu są ogłoszeniami, dotyczącymi ogólnych spraw związanych z codzienną ekspoatacją i zarządzaniem częścią wspólną wspólnoty.

Informacje, prezentowane są w formie krótkich notatek, ułożonych chronologicznie od najmłodszej do najstarszej. Informacje te, są udostępnione tylko w trybie odczytu i zmiana ich jest możliwa tylko poprzez zarządcę. Sposób prezentacji ogłoszeń pokazany jest na rysunku 1.

Rysunek 1 - prezentacja ogłoszeń wspólnoty