W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Rozdział 2 » Kartoteka lokalu

Najważniejszą funkcją, która została zaimplementowana w systemie "Moja-Wspólnota" jest kartoteka płatności za lokal mieszkalny oraz informacje o comiesięcznych opłatach, tzw. przypisach. Informacje, które w niej się pojawiają umieszczane są przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, do której lokal przynależy i tylko od zarządcy zależy, czy dane dla lokalu są aktualne.

Rysunek 1 - opis elementów kartoteki

Kartoteka lokalu podzielona jest na kilka elementów (rysunek 1):

  1. nawigacja - element ten, służy do przełączania się pomiędzy informacjami zawartymi w kartotece lokalu a przypisami;
  2. zmiana okresów - w tym miejscu, w zależności od wybranej opcji (kartoteka bądź przypisy) wyświetlone są linki służące do zmian okresów przeglądanych danych. W kartotece, dane wyświetlane są w ramach pełnego roku kalendarzowego i przełączać możemy się tylko pomiędzy latami. Natomiast w przypisach dane wyświetlane są w ramach miesiąca i istnieje możliwość zmiany zarówno roku jak i miesiąca (wygląd zakladki "przypisy" ilustruje rysunek 2). Linki służące do przełączania, mogą mieć kolor niebieski - można się przełączyć na poprzedni/następny okres, bądź szare - w tym przypadku została osiągnięta graniczna data, do/od której można przeglądać dane (link jest wtedy nieaktywny);
  3. tabela z danymi - zarówno w zakładce "kartoteka" jak i "przypisy", w tym miejscu wyświetlane są dane z okresu, który został wybrany przez użytkownika. Nagłówek elementu, informuje o okresie z jakiego są wyświetlane dane, natomiast w tabeli prezentowane są dane aktualizowane przez zarządcę. Jeżeli zarządca wspólnoty mieszkaniowej nie wprowadził żadnych danych do lokalu, pojawi się z tym miejscu stosowna informacja. Domyślnie, przy otwarciu kartoteki, wyświetlane są ostatnie dane uaktualnione przez zarządcę (w niektórych przypadkach mogą domyślnie wyświetlać się dane z przed kilku miesięcy);
  4. saldo lokalu - informacja o aktualnym saldzie lokalu mieszkalnego oraz naliczonych odsetkach. W niektórych przypadkach, saldo jak i odsetki mogą być podzielone na saldo/odsetki podstawowe i saldo/odsetki funduszu remontowego. Uzależnione jest to od księgowania danych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zarządca wspólnoty mieszkaniowej, wprowadza również daty ww. sald to ta informacja, również pojawi się w tym miejscu.
Rysunek 2 - strona z informacjami z przypisów