W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Witamy

Niniejszy podręcznik ma za zadanie wprowadzić Użytkownika w system wspomagania zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi "Moja-Wspólnota". Wyjaśnimy w nim sposób działania naszego systemu oraz zaprezentujemy w jaki sposób dotrzeć do wymaganych danych.

Podręcznik podzielony jest na kilka części:
  • Wstęp - ogólne informacje dotyczące każdego z użytkowników systemu "Moja-Wspólnota". Zawarte są w tym rozdziale takie informacje jak: sposób logowania się do serwisu, sposoby na zapomniane hasła, opis wyglądu interfejsu czy wymagania techniczne.
  • Rozdział 1 - przeznaczony dla zarządcy wspólnot - wyjaśnia zagadnienia związane z codzienną pracą zarządcy nieruchomości, wyjaśnia w jaki sposób należy zarządzać ogłoszeniami wspólnot, dokumentami wspólnot i lokali mieszkalnych oraz określa zakres dostepu do wybranych modułów systemu z poziomem uprawnień zarządcy;
  • Rozdział 2 - przeznaczony dla mieszkańców wspólnot - zawiera informacje w jaki sposób właściciel lokalu może dotrzeć do odpowiednich danych przekazywanych przez zarządcę. W tym rozdziale również zostaną zawarte informacje o poziomie dostępu mieszkańca wspólnoty;
  • Rozdział 3 - przeznaczony dla wszystkich użytkowników systemu - opisuje wewnętrzny sposób komunikacji pomiędzy zarządcami oraz mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych znajdujący się w systemie "Moja-Wspólnota".