W ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem UE RODO. Szczegóły informacji w naszej polityce prywatności.

Podręcznik użytkownika
wersja 1.1.0 - aktualizacja: październik 2011

Wstęp » Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny widoczny jest dla każdego użytkownika mającego przydzielony dostęp do systemu "Moja-Wspolnota". Jednakże, jest on personalizowany, w zależności od poziomu dostępu zalogowanego użytkownika. Oznacza to, że zarządca nieruchomości będzie widział inne dostępne opcje niż użytkownik z prawami dostępu "właściciela lokalu" (główne zmiany widoczne są w menu - pozycja 3 na rysunku 1, oraz w belce nawigacyjnej - pozycja 1 na rysunku 1). Aby zachować przejrzystość i funkcjonalność, pulpit został podzielony na kilka części, z których każda pełni inną rolę (rysunek 1).

Rysunek 1 - pulpit nawigacyjny widoczny po zalogowaniu
  1. belka nawigacyjna - w każdym momencie pracy z systemem, w tym miejscu jest widoczna pełna ścieżka dostępu do modułu w którym aktualnie się znajdujemy. Każdy z elementów znajdujących się na ww. "belce" jest linkiem, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko cofnąć się do wybranego miejsca w systemie. Oprócz nawigacji, w tym miejscu może się pojawić wybór lokali mieszkalnych będących własnością zalogowanego użytkownika ale tylko w przypadku, gdy zalogowany użytkownik ma poziom dostępu "właściciela lokalu" i posiada więcej niż jeden lokal u zarządcy wspólnoty do której należy aktualnie zalogowany użytkownik.
  2. informacje o użytkowniku - w tym miejscu wyświetlane są informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W zależności od poziomu dostępu, widoczne są:
    • dla właściciela lokalu - informacje o właścicielu oraz dane wspólnoty mieszkaniowej, do której lokal przynależy,
    • dla pracownika zarządcy - dane osoby zalogowanej;
  3. główne menu - w zależności od poziomu dostępu, wyświetlane są linki do modułów, do których dany użytkownik może mieć dostęp (rodzaje menu pokazuje rysunek 2);
  4. panel zawartości - miejsce w którym prezentowane są treści w zależności od wyboru opcji z głównego menu. Domyślnie, jeżeli nie zostanie wybrana żadna z opcji, wyświetlane są informacje o nieprzeczytanych wiadomościach, wysłanych za pomocą wewnętrznego systemu komunikacji (jeżeli takie istnieją);
  5. przycisk do wylogowania - kliknięcie tego przycisku powoduje wyjście i zakończenie pracy z systemem. Przy wyjściu z systemu, czyszczone są również wszystkie filtry i ustawienia zapisane podczas sesji logowania.
Rysunek 2 - rodzaje menu w zależności od poziomu dostępu

Wstęp » Pulpit nawigacyjny » Wybór lokalu (tylko właściciele lokali)

W momencie gdy u zarządcy do którego przynależy lokal aktualnie zalogowanego użytkownika, jest więcej lokali, których właścicielem jest ww. użytkownik, istnieje możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy lokalami bez konieczności ponownego logowania się.

W takim przypadku, na belce nawigacyjnej (pozycja 1 z rysunku 1) wyświetlana jest lista lokali. Aby przełaczyć się na inny lokal, należy z listy (rysunek 3) wybrać lokal do którego chcemy się zalogować a następnie kliknąć przycisk "zmień lokal...".

Rysunek 3 - wybór lokalu